Számlázási szabályok változása

Kategória: Július

A júliusi változások kapcsán aktuális áttekinteni a számla kötelező tartalmi elemeit, melyben apró, de lényegi változások lesznek.

Az egyik fontos változás, hogy a számla kiállítására vonatkozó észszerű határidő a teljesítéstől számított 15 napról lecsökkent 8 napra. Általános esetben a teljesítésig, de legkésőbb a teljesítés követő 8 napon belül a számlát ki kell állítani.

Számla kötelező tartalmi elemei

 • a számla kibocsátásának kelte
 • teljesítési dátum ha nem azonos a számla keltével (ez mindig a gazdasági esemény teljesítését jelenti)

 • a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

 • a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve, címe adószáma
 • a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybe vevőjének neve, címe adószáma – amennyiben adóalany, nem magánszemély, (egyéni vállalkozó, cég, szervezet)
 • csoportos ÁFA alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye.
 • a termék, szolgáltatás megnevezése, jelölése - a kiállító választása alapján - (vtsz., vagy TESZOR szám)
 • a termék, szolgáltatás mennyisége, azzal hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
 • az adó alapja, továbbá a termék, szolgáltatás adó nélküli egységára ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény
 • az adó mértéke (pl: 27%, 5%, AAM, TAM ... egyszerűsített számláknál még lehetséges a 21,26, vagy 4,76)
 • az áthárított adó összege
 • A fizetendő végösszeg, más néven bruttó összege, ugyan az ÁFA tv ezt nem tartalmazza, de enélkül nem teljes az egész

 

Vannak speciális szabályok, melyek fennállása esetén kell feltüntetni

 • devizás számla esetén, az ÁFA értéke forintban, illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyam
 • "Kisadózó" kifejezés feltüntetése, ha a számlakiállító KATA (kis adózók tételes adója) szerint adózik
 • a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;
 • az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a vevő állítja ki magának
 • adómentesség esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; (pl, leggyakrabban az alanyi adómentességnél az AAM, vagy tárgyi adómentes szolgáltatásnál TAM)
 • a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;
 • új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, technikai adatok: a 259. § 25. pontjában meghatározott
 • pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.
 • Az alábbi kifejezések meghatározott tevékenység, és az adózási mód választása esetén.
  • "különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák"
  • "különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek"
  • "különbözet szerinti szabályozás - műalkotások"
  • "különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek"

 

Találatok: 1331