Kijárási korlátozás

A magyar kormány 71/2020. (III. 27.) számú Korm. rendelete kijárási korlátozást rendelt el, a korlátozás 2020. március 28-tól 2020. április 11-ig szól. Ez nem kijárási tilalom, csak korlátozás. Nem ír elő munkáltatói igazolást. Ismerve azonban a mostani, naponta változó káoszos helyzetet, el tudom képzelni, hogy a hatóságok egy igazoltatás alkalmával kérnek valamilyen dokumentumot.

Javaslom, hogy legyen mindenkinél személyi, lakcímkártya. Esetleg, ha vállalkozóként a saját munkahelyre menne, nyomtasson egy cégkivonatot, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásból egy lekérdezést, melyből kitűnik a vállalkozói kiléte.

Rendelet

Munkáltatói igazolás minta szövegszerkesztőben szerkeszthető

Gazdasági intézkedések 2020 március 25-26

Frissítés: 2020.02.27.  A rendeletet március 26-án kibővítették egy.két tevékenységet érintően.

 

Megjelent a járványügyi helyzet gazdasági intézkedéseinek részletszabályozása. A Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete. Tömören összefoglalva kiírtam a lényeget, de a rendeletet is ide másoltam, hogy innen is elérhető legyen.

Rendelet letölthető            A kiegészítő rendelet itt olvasható

Nem kell megfizetni az alábbi járulékokat a munkaviszony után, az egyéni vállalkozó saját maga után, és a társas vállalkozó jogviszonyban sem.

  • 10% nyugdíjjárulékot
  • 3+1,5% egészs.bizt pénzbeli és munkaerő piaci alap, valamint a
  • 17,5% szociális hozzájárulási adót és a
  • 1,5% Szakképzési hozzájárulást sem.

Kizárólag a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni. A szabály az alábbi tevékenységi köröket végző vállalkozásokra vonatkozik. Március, április, május, és június hónapokra.

 

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14)

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),

m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és

n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).

 

(12) A (10) bekezdés m) pontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki az (1)–(7) bekezdés szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

Nem kell megfizetni a KATA tv szerinti tételes adót annak a vállalkozásnak, mely a rendelet szerinti tényleges főtevékenységet folytat. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott. Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor.

 

 

Február

Közeledő adózási határidők


Február 20.

  • ÁFA,

  • Turizmus fejlesztési hozzájárulás

 

A február egyik legfontosabb dátuma az adózás szempontjából a KATA bevallásának határideje.

Február 25.

  • KATA

  • EVA

  • ÁFA (éves bevallás)

Gazdasági Hírek 2020 mársius 18

Gazdasági intézkedések 2020 március 18.

 

 

Megjelent a rendelet a gazdasági intézkedésekkel kapcsolatban. 

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete

 

Biztos vagyok benne, hogy lesz még hasonló intézkedés, ez még csak a kezdet. A hivatalos oldalakon elérhető, de ide is közzétettük, amennyiben kérdése van forduljon hozzánk bizalommal.

 

Itt letölthető

 

Adóváltozások rövid kinovata

1. Számlázással kapcsolatos változások


2020. július 01-től eltörölték a 100 ezres értékhatárt az online számla adatszolgáltatással kapcsolatban.

Amennyiben a számlán az ÁFA értéke eléri, vagy meghaladja a 100 ezer forintot, akkor rá kell írnunk a vevő adószámát. 2020 július 01-től minden (nem magánszemély részére) kiállított számlára kell a vevő adószáma is.  + Online is jelenteni kell ezeket a számlákat.
Elsősorban online számlázó programmal, azonnal, a kiállításkor egyidejűleg, de van lehetőség kézzel kiállított számlák esetében is rögzíteni, a NAV erre rendszeresített felületén. 4 napon belül. (de ha az áfa értéke eléri az 500.000 ft-ot, akkor 1 napon belül)
https://onlineszamla.nav.gov.hu/

Nem számít, hogy a számla egyéb okokból adómentes, vagy fordított adózású, és az adatszolgáltatási kötelezettség az alanyi adómentes adóalanyokra is vonatkozik.
A közösségi (EU), és a harmadik országbeli partnerek felé történő számla kiállításra nem vonatkozik.
 
2021. január 01-től kiterjesztik a magánszemélyek felé kiállított számlákra is, tehát mindenről kell küldeni.

Számla befogadóként pedig mindenről tételes adatszolgáltatást kell csatolni a bevallás mellé, melynek áfa tartalmát levonásba helyeztük.

Számla kiállítására a 15 napos határidőt 8 napra csökkentették. Tehát a szolgáltatás teljesítése után maximum 8 napon belül kell a számlát kiállítani.


2. ÁFA

Az ÁFA alanyi mentességének határa nem változik, 12 millió forint. Ha szeretnénk ezzel a választással élni csak egy nyomtatványon kell jelezni december 31-ig.
Bővült az 5%-os adókulcs, új tétel a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás.
Korábbi: 5% -os áfakulcsok:
    • Internet
    • Távhődíj
    • étkezőhelyi vendéglátás
    • ultra magas hőmérsékleten hőkezelt tej, és az ESL tej


3. Turizmus fejlesztési hozzájárulás


4 %-os teher
Az 5 %-os ÁFA kulcs alá eső szolgáltatások körének a bővülése miatt, ez az adónem is kibővült. Ide tartozik jövőre a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás is a vendéglátás mellett. Fizetési és bevallási gyakorisága az ÁFA-hoz igazodik.


4. Társasági adó

A társasági adó mértéke az adóalap 9%-a.
Nincs lényeges változás, a csoportos adóalanyisággal kapcsolatban kerültek ki módosítások, pontosítások.


5. Személyi jövedelemadó

2020-ban a személyi jövedelemadó 15%.

Idén is az egyéni vállalkozók részére is a 2019-es adóévről bevallási tervezetet készít a NAV. Az adóhatóság csak arról tud tervezetet készíteni, ami neki rendelkezésre áll. Tehát a bevétel és költség adatokról nem. Ezzel majd ki kell egészíteni a tervezetet. (túl sok értelmét így nem látom mert egy egyéni vállalkozónál ez a lényeg) Az adóhivatal a tervezetet február végéig készíti és küldi meg, a bevallási határidő pedig május 20-a lesz.

Új adóalap-kedvezmény kerül az Szja törvénybe, az élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet biztosít a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásában nevelő vagy felnevelt édesanyák számára a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében.


6. Bérek, adói járulékai

A minimálbér és a garantált bérminimum  – mint minden éveben – növekedni fog 2020-ra is. A minimálbér 161.000 Ft, a garantált bérminimum pedig 201.600 Ft lesz.
A munkabér jövedelmeket továbbra is 15% személyi jövedelem adó terheli.
A levonandó járulékok egységesen 18,5%-os társadalombiztosítási járulékká olvadnak össze július 01-től. Ezek jelenleg többfelé bomlanak (nyugdíj, egészség, pénzbeli ellátások). A százalék mértéke egyiknél sem fog változni, csak összeolvadnak.
A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke egyenlőre marad 17,5%. Tervezik a későbbiekben ennek a csökkentését, de a mértéke és az időpontja még bizonytalan.
A társas vállalkozói jövedelmeket másként számítjuk, ott magasabb a járulék, szorzószámok vannak. Az alapja náluk is a minimálbér vagy a garantált bérminimum, de többet fizetnek utána mint az alkalmazottak.

2020. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási (2019-ben 7.500 Ft) járulék havi összege 7.710 forintra növekszik.


7. Helyi Iparűzési adó


Az adó feltöltési kötelezettség megszűnt a társasági adóval szemben, azonban a helyi adók tekintetében nem. Annak a cégnek, amelynek az adóévet megelőző évben az éves szinten számított nettó árbevétele a meghaladja a 100 millió forintot.

8. KATAFőállású kisadózók havi ellátási alapja    
      50.000 forint tételes adó fizetése esetén 94.400 forintról 98.100 forintra,                 

      75.000 forint tételes adó fizetése esetén pedig 158.400 forintról 164.000 forintra emelkedik.


9. KIVA

Az adó mértéke 13-ról 12 %-ra csökken.


10. Egyéb rendelkezek

Iratmegőrzési kötelezettség 10 évre nő. A hosszabb iratmegőrzési kötelezettség a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adóévekre vonatkozik.