Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

 

Itt van újra, csak hogy ne unatkozzanak a vállalkozók, már nem először a cégek életében. Minden bank kiküldi, vagy már ki is küldte a cégvezetőknek az új nyilatkozatot. Aki 2017. június 26. előtt kötött céges, vagy egyéni vállalkozói számlaszerződést, annak kötelezően ki kell tölteni. Lehet személyesen, postán, vagy - bankja válogatja, - elektronikusan is. Amennyiben nem teszünk ennek eleget, akkor 2019. június 26-át követően zárolhatja számlánkat, azaz nem fogunk tudni semmilyen tranzakciót lebonyolítani. Sem készpénzest, sem utalást.

Törvényi hivatkozás:

2017. évi LIII. törvény

  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

3. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

6. § (1) A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;

b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;

.

.

.

79. § A szolgáltató - a 13. § (7) bekezdésétől eltérően - 2019. június 26-át követően köteles az ügylet teljesítését megtagadni, ha

a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,

b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. június 26-ig nem végezte el, és

c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. június 26-án nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

 

Találatok: 1492