• KATA után mi az irány
  • SZJA bevallás

Adóváltozások rövid kinovata

1. Számlázással kapcsolatos változások


2020. július 01-től eltörölték a 100 ezres értékhatárt az online számla adatszolgáltatással kapcsolatban.

Amennyiben a számlán az ÁFA értéke eléri, vagy meghaladja a 100 ezer forintot, akkor rá kell írnunk a vevő adószámát. 2020 július 01-től minden (nem magánszemély részére) kiállított számlára kell a vevő adószáma is.  + Online is jelenteni kell ezeket a számlákat.
Elsősorban online számlázó programmal, azonnal, a kiállításkor egyidejűleg, de van lehetőség kézzel kiállított számlák esetében is rögzíteni, a NAV erre rendszeresített felületén. 4 napon belül. (de ha az áfa értéke eléri az 500.000 ft-ot, akkor 1 napon belül)
https://onlineszamla.nav.gov.hu/

Nem számít, hogy a számla egyéb okokból adómentes, vagy fordított adózású, és az adatszolgáltatási kötelezettség az alanyi adómentes adóalanyokra is vonatkozik.
A közösségi (EU), és a harmadik országbeli partnerek felé történő számla kiállításra nem vonatkozik.
 
2021. január 01-től kiterjesztik a magánszemélyek felé kiállított számlákra is, tehát mindenről kell küldeni.

Számla befogadóként pedig mindenről tételes adatszolgáltatást kell csatolni a bevallás mellé, melynek áfa tartalmát levonásba helyeztük.

Számla kiállítására a 15 napos határidőt 8 napra csökkentették. Tehát a szolgáltatás teljesítése után maximum 8 napon belül kell a számlát kiállítani.


2. ÁFA

Az ÁFA alanyi mentességének határa nem változik, 12 millió forint. Ha szeretnénk ezzel a választással élni csak egy nyomtatványon kell jelezni december 31-ig.
Bővült az 5%-os adókulcs, új tétel a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás.
Korábbi: 5% -os áfakulcsok:
    • Internet
    • Távhődíj
    • étkezőhelyi vendéglátás
    • ultra magas hőmérsékleten hőkezelt tej, és az ESL tej


3. Turizmus fejlesztési hozzájárulás


4 %-os teher
Az 5 %-os ÁFA kulcs alá eső szolgáltatások körének a bővülése miatt, ez az adónem is kibővült. Ide tartozik jövőre a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás is a vendéglátás mellett. Fizetési és bevallási gyakorisága az ÁFA-hoz igazodik.


4. Társasági adó

A társasági adó mértéke az adóalap 9%-a.
Nincs lényeges változás, a csoportos adóalanyisággal kapcsolatban kerültek ki módosítások, pontosítások.


5. Személyi jövedelemadó

2020-ban a személyi jövedelemadó 15%.

Idén is az egyéni vállalkozók részére is a 2019-es adóévről bevallási tervezetet készít a NAV. Az adóhatóság csak arról tud tervezetet készíteni, ami neki rendelkezésre áll. Tehát a bevétel és költség adatokról nem. Ezzel majd ki kell egészíteni a tervezetet. (túl sok értelmét így nem látom mert egy egyéni vállalkozónál ez a lényeg) Az adóhivatal a tervezetet február végéig készíti és küldi meg, a bevallási határidő pedig május 20-a lesz.

Új adóalap-kedvezmény kerül az Szja törvénybe, az élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet biztosít a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásában nevelő vagy felnevelt édesanyák számára a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében.


6. Bérek, adói járulékai

A minimálbér és a garantált bérminimum  – mint minden éveben – növekedni fog 2020-ra is. A minimálbér 161.000 Ft, a garantált bérminimum pedig 201.600 Ft lesz.
A munkabér jövedelmeket továbbra is 15% személyi jövedelem adó terheli.
A levonandó járulékok egységesen 18,5%-os társadalombiztosítási járulékká olvadnak össze július 01-től. Ezek jelenleg többfelé bomlanak (nyugdíj, egészség, pénzbeli ellátások). A százalék mértéke egyiknél sem fog változni, csak összeolvadnak.
A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke egyenlőre marad 17,5%. Tervezik a későbbiekben ennek a csökkentését, de a mértéke és az időpontja még bizonytalan.
A társas vállalkozói jövedelmeket másként számítjuk, ott magasabb a járulék, szorzószámok vannak. Az alapja náluk is a minimálbér vagy a garantált bérminimum, de többet fizetnek utána mint az alkalmazottak.

2020. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási (2019-ben 7.500 Ft) járulék havi összege 7.710 forintra növekszik.


7. Helyi Iparűzési adó


Az adó feltöltési kötelezettség megszűnt a társasági adóval szemben, azonban a helyi adók tekintetében nem. Annak a cégnek, amelynek az adóévet megelőző évben az éves szinten számított nettó árbevétele a meghaladja a 100 millió forintot.

8. KATAFőállású kisadózók havi ellátási alapja    
      50.000 forint tételes adó fizetése esetén 94.400 forintról 98.100 forintra,                 

      75.000 forint tételes adó fizetése esetén pedig 158.400 forintról 164.000 forintra emelkedik.


9. KIVA

Az adó mértéke 13-ról 12 %-ra csökken.


10. Egyéb rendelkezek

Iratmegőrzési kötelezettség 10 évre nő. A hosszabb iratmegőrzési kötelezettség a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adóévekre vonatkozik.

Találatok: 1369