• KATA után mi az irány
  • SZJA bevallás

Cégkapu

CÉGKAPU REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG

 

A Cégnyilvántartásban szereplő cégeknek és a cégjegyzékben nem szereplő egyéb szervezeteknek is (pl: alapítvány, egyesület) 2017. december 31-ig kötelező a regisztrációt elvégezni.

 

Az eredeti határidő 2017 augusztus 31. volt, de év végéig szankció nélkül pótolható.

 

Kezdjük azzal, hogy tegyünk egy picit rendet a fejünkben. A cégkapu és ügyfélkapu nem összekeverendő két fogalom, a kettő nem ugyanaz. Hiába van valakinek cégvezetőként ügyfélkapuja, az még nem elegendő. Az ügyfélkapu a magánszemélyé, függetlenül attól, hogy céges ügyeket, adóbevallásokat, beszámoló közzétételt is intézhet vele. Csak azért mert annak a cégnek éppen a vezetője, ezért a rendszer automatikusan összeköti a hozzáférést. Ezen kívül magánszemélyként lakcímet, útlevelet, erkölcsi bizonyítványt, és még rengeteg ügyet intézhet vele. A cégkapu ennek a testvére, de ez csak a cégre vonatkozik, a cégvezetőre. A terv szerint ide érkeznek majd hivatalos levelek a hatóságoktól, talán később a közművektől is, és így tovább, de csak a cég vonatkozásában. Azért, hogy ehhez hozzáférjünk, kell a cégvezető magánszemély ügyfélkapuja, így azonosítják be, hogy ki lép be a felületre. Több cégvezetőtől hallottam, hogy inkább meghatalmazást ad pl. a könyvelőnek, vagy más általuk megbízott személynek, hogy kezelje, és ne kelljen vesződnie vele. Lehetőség valóban van rá, és a jogszabály megengedi, de személy szerint nem ajánlom. A hatóságok, és a szolgáltatók köre egyenlőre csak bővül, (közüzemi szolgáltatók, végrehajtók, stb) ráadásul nem kizárólag adózási és számviteli feladatokat érint, emiatt ez már cégvezetői feladat. Biztonsági, és adatkezelési problémákba ütközik. Véleményem szerint akár még problémája is lehet belőle később, hogy olyannak adta ki az adatát, aki nem járult hozzá, hogy harmadik személy olvassa. Nem feltétlenül tartozik egy külső meghatalmazottra mindennemű cégirat. Példakánt itt felsoroljuk a jelenlegi elektronikus ügyintését biztosító szerveket.

a) az államigazgatási szervek,
b) a helyi önkormányzat,
c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított
egyéb jogalanyok,
d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok,
e) az alapvető jogok biztosa,
f) az ügyészség,
g) a közjegyzők,
h) a bírósági végrehajtók,
i) a hegyközségek kivételével a köztestületek,
j) a közüzemi szolgáltatók,
k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot
ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, valamint
l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)-k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalanyok.

A regisztráció feltétele a cégvezető rendelkezzen ügyfélkapuval. Tehát ha nincs, akkor sajnos nyitni kell. Ehhez el kell fáradni a legközelebbi kormányablakhoz, vagy NAV ügyfélszolgálatra. Vinni kell a személy azonosító iratokat (szem.ig, és lakcímkártya) és az adókártyát. (adóazonosító jel).

Magyar állampolgár cégvezető esetén egyértelmű a feladat, de mi a helyzet külföldi állampolgár ügyvezető esetében?

Külföldi állampolgár is tud ügyfélkaput nyitni,  vagy Magyarországon, bármelyik kormányablakban az útlevelével.

                                                                         Vagy külföldön a magyar konzulátus irodájában, szintén az útlevelével.

 

A cégkaput mindenképpen meg kell nyitni, de ha a cégvezető bármely okból az ügyfélkapu regisztrációt nem tudja elvégezni, akkor megbízhat valakit, akinek már van. Bár a meghatalmazással való regisztrációt csak végső esetben javasoljuk, a fentebb leírt okok miatt. Ha mégis ezzel élnek akkor regisztráció során csatolni kell az alábbiakat:

  • meghatalmazás (2 tanúval)
  • aláírási címpéldány
  • cégkivonat (ami szintén alá kell írni, hogy hiteles legyen, legalábbis ezt mondta a telefonos segítség a 1818-n)

 

A cégkapu regisztráció kb 5 percet vesz igénybe, de segítségként a menetét lépésről lépésre bemutatjuk.

A NAV-nál érdeklődtem, hogy a cégkapu regisztráció mennyiben befolyásolja az adóhatósági ügyintézést. Az EGYKE nyomtatvány továbbra is érvényes lesz, és semmilyen változás nem fog történni e tekintetben.

 

Budapest, 2017 november

 

 

Találatok: 4452